Λευκά Σφραγίσματα

Λευκά Σφραγίσματα

Τα λευκά σφραγίσματα κατασκευάζονται από σύνθετες ρητίνες και αφομοιώνουν το χρώμα των οδοντικών ιστών. Στο Αrtdent δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη “γλυπτική” διαμόρφωση κάθε σφραγίσματος ούτως ώστε να μιμείται όχι μόνο χρωματικά αλλά και μορφολογικά ένα φυσικό δόντι χωρίς να ξεχωρίζει ανάμεσα στα φυσικά δόντια.

Τα λευκά σφραγίσματα ρητίνης κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους πρέπει να απομονώνονται από το σάλιο και τα μικρόβια με τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα διαφορετικά η μακροβιότητα της επιτυχία τους μπορεί να μειωθεί σε σημαντικό ποσοστό. Με τη χρήση του λευκού απομονωτήρα αποφεύγονται προβλήματα όπως ο επανατερηδονισμός λόγω μικροδιείσδυσης μικροβίων από τη στοματική κοιλότητα. Οι εμφράξεις ρητίνης ουσιαστικά είναι συγκολλούμενες στο δόντι. Ως εκ τούτου για να τη μόνωση του δοντιού και την επιτυχή συγκόλληση της ρητίνης στο δόντι η έλλειψη χρήσης ελαστικού απομονωτήρα μπορεί να οδηγήσει σε αποκόλληση μικρών κομματιών ρητίνης από το σφράγισμα.

Τα λευκά σφραγίσματα ενδείκνυνται σε περιπτώσεις που η υγιής εναπομείνασα οδοντική ουσία είναι αρκετή για να εξασφαλίσει μία καλή πρόγνωση για την αποκατάσταση του δοντιού με μία απλή έμφραξη ρητίνης. Σε περιπτώσεις που η έκταση της τερηδόνας είναι αρκετά μεγάλη για μία πιο ασφαλή πρόγνωση του δοντιού ενδείκνυνται τα Ένθετα-Επένθετα ως οι καλύτερη επιλογή για την αποκατάσταση του δοντιού. Τα λευκά σφραγίσματα χρειάζονται μία συνδερία για την ολοκλήρωσή τους.