Ελαστικός απομονωτήρας

Ελαστικός απομονωτήρας

Ο ελαστικός απομονωτήρας (rubber dam) είναι ένα ελαστικό φύλλο που στερεώνεται με ένα μεταλλικό πλαίσιο και χρησιμοποιείται για να απομονώσει ένα ή περισσότερα δόντια κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους. Η χρήση του στο Αrtdent δεν περιορίζεται μόνο κατά τη διάρκεια ενδοδοντικών θεραπειών, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες οδοντιατρικές εργασίες όπως στη κατασκευή λευκών σφραγισμάτων, στη συγκόλληση αποκαταστάσεων όπως τα Ένθετα-Επένθετα αλλά και στη γενικότερη χρήση κονιών ρητίνης για τη τελική συγκόλληση αποκαταστάσεων όπως οι Όψεις Πορσελάνης (Veneers). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η χρήση του ελαστικού απομονωτήρα θεωρείται απολύτως απαραίτητη γιατί όχι μόνο βελτιώνει τις ιδιότητες των οδοντιατρικών υλικών αλλά επίσης μεγιστοποιεί τις πιθανότητες για την καλή πρόγνωση των θεραπειών ή αποκαταστάσεων στο δόντι.

Επιπλέον ο ελαστικός απομονωτήρας προφυλάσσει τον ασθενή από την κατάποση μικροεργαλείων, διατηρεί άσηπτο, στεγνό και καθαρό το πεδίο εργασίας από το σάλιο. Απομονώνοντας το ή τα δόντια εργασίας με τη βοήθεια ελαστικού απομονωτήρα δημιουργείται επίσης ένα καταλληλότερο οπτικό πεδίο. Με τη συχνή χρήση του ελαστικού απομονωτήρα εξασφαλίζουμε πολλά πλεονεκτήματα για τον ασθενή και τις οδοντιατρικές παροχές μας,αφού με τη χρήση του όχι απλά προστατεύουμε καλύτερα τον ασθενή κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής θεραπείας αλλά παράλληλα μειώνουμε το χρόνο εργασίας και αυξάνουμε την ποιότητα του αποτελέσματος.