Κινητή προσθετική – Οδοντοστοιχίες

Κινητή Προσθετική είναι ο κλάδος της προσθετικής που περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση Ολικών,Μερικών οδοντοστοιχιών αλλά και τις Επένθετες οδοντοστοιχίες που μπορούν να στηριχθούν σε δόντια ή εμφυτεύματα.

Οι ολικές οδοντοστοιχίες (ή αλλιώς μασέλες) είναι κινητές προσθετικές εργασίες, που κατασκευάζονται σε ασθενείς που έχουν χάσει όλα τους τα φυσικά δόντια, στη μια ή και στις δύο γνάθους. Αποτελούνται από μια ακρυλική βάση (που προσομοιάζει με ούλα) και από τα ακρυλικά δόντια, τα οποία είναι τοποθετημένα πάνω σε αυτή τη βάση. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ολικές οδοντοστοιχίες στην άνω γνάθο έχουν καλή συγκράτηση λόγω του οστού της άνω γνάθου που ως επί το πλείστον είναι επαρκές για τη στήριξη μίας ολικής οδοντοστοιχίας. Στην κάτω γνάθο οι ολικές οδοντοστοιχίες φυσικά και είναι εφαρμόσιμες αλλά τις περισσότερες φορές το οστό της κάτω γνάθου είναι ανεπαρκές να στηρίξει μία ολική οδοντοστοιχία δημιουργώντας συχνά προβλήματα μάσησης, ομιλίας και φυσικά εμφάνισης του ασθενούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που βοηθάει πολύ είναι η τοποθέτηση τουλάχιστον δύο εμφυτευμάτων και η μετατροπή μιας ολικής οδοντοστοιχίας σε επένθετη οδοντοστοιχία που “κουμπώνει” πάνω στα εμφυτεύματα αυξάνοντας κατά πολύ τη συγκράτηση της οδοντοστοιχίας και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Η επένθετη οδοντοστοιχία, είναι στην ουσία μια συνηθισμένη οδοντοστοιχία, η οποία όμως “κουμπώνει” πάνω σε φυσικά δόντια ή σε εμφυτεύματα. Προσομοιάζει την ολική οδοντοστοιχία εφόσον αντικαθιστά όλο το οδοντικό τόξο, αλλά στηρίζεται σε ένα ή περισσότερα δόντια, σε ρίζες δοντιών κατάλληλα προετοιμασμένες ή σε εμφυτεύματα. Τα πλεονεκτήματα μίας επένθετης οδοντοστοιχίας δεν είναι μόνο η αυξημένη συγκράτηση που φυσικά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ιδιότητές της. Πάρα πολύ σημαντικό στην περίπτωση των επένθετων οδοντοστοιχιών είναι το γεγονός πως ο ασθενής εξοικειώνεται πολύ πιο γρήγορα με αυτού του είδους τις οδοντοστοιχίες επειδή καταλαμβάνουν μικρότερο όγκο. Οι επένθετες οδοντοστοιχίες αποτελούν μία ιδανική λύση και η φθηνότερη εναλλακτική στις αποκαταστάσεις με εμφυτεύματα νωδών ασθενών (χωρίς δόντια).

Η μερική οδοντοστοιχία είναι μια κινητή προσθετική εργασία, που κατασκευάζεται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν χάσει κάποια (όχι όλα) δόντια τους στη μια ή και στις δύο γνάθους. Αποτελείται από μια μεταλλική βάση (μεταλλικό σκελετό) επενδυμένη με ακρυλικό, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένα ακρυλικά δόντια και συγκρατείται με άγκιστρα ή συνδέσμους ακριβέιας στα εναπομείναντα δόντια του ασθενούς. Οι μερικές οδοντοστοιχίες έχουν καλύτερη συγκράτηση από τις ολικές οδοντοστοιχίες αλλά υστερούν αυτής αν τις συγκρίνουμε με αποκατάσταση της μερικής νωδότητας με άλλες λύσεις όπως οι γέφυρες ή τα εμφυτεύματα. Το πλεονέκτημά τους είναι πως κατασκευάζονται σχετικά εύκολα και είναι πιο οικονομικές από λύσεις της ακίνητης προσθετικής ή των εμφυτευμάτων. 

Όλες οι αποκαταστάσεις που ανήκουν στο κλάδο της Κινητής Προσθετικής αφαιρούνται από το στόμα, καθώς δεν είναι εργασίες μόνιμα συγκολλούμενες. Πρέπει να αφαιρούνται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα από τον ασθενή και να καθαρίζονται σχολαστικά. Λόγω του ακρυλικού που περιέχουν καλό είναι οι ασθενείς να μη κοιμούνται το βράδυ με τις οδοντοστοιχίες αλλά να αφήνουν το στοματικό βλεννογόνο να “αναπνέει” για την αποφυγή προβλημάτων όπως η στοματίτιδα ή η μυκητιάσεις.