Ενδοδοντική Θεραπεία

Ενδοδοντική Θεραπεία

Η ενδοδοντική θεραπεία ή πιο ευρέως γνωστή ως απονεύρωση, είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται για την θεραπεία των νόσων του πολφού (νεύρο του δοντιού) στο εσωτερικό του δοντιού (ριζικούς σωλήνες του δοντιού) λόγω μόλυνσης αυτού από τα μικρόβια. Η φλεγμονή ή μόλυνση στο εσωτερικό του δοντιού αφορά σε μία ποικιλία αιτιών όπως οι βαθιές τερηδόνες, οι επαναλαμβανόμενες οδοντριατρικές επεμβάσεις στο δόντι ή οι τερηδόνες που αναπτύσσονται δευτερογενώς κάτω από θήκες ή γέφυρες με κακά όρια. Επιπλέον,το τραύμα σε ένα δόντι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον πολφό (νεύρο του δοντιού) ακόμη και αν το δόντι δεν έχει ορατές ρωγμές ή κάποιο σύμπτωμα (πέραν ίσως της γκρίζας απόχρωσής του). Σε αυτή την περίπτωση αν η φλεγμονή του πολφού ή η λοίμωξη έχει αφεθεί χρόνια χωρίς θεραπεία, μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο πόνο ή να οδηγήσει σε απόστημα και εδώ μετά από σωστή διάγνωση και λήψη ιστορικού κρίνεται απαραίτητη η ενδοδοντική θεραπεία δοντιού που έχει υποστεί τραυματισμό και έχει παραμείνει στον οδοντικό φραγμό χωρίς θεραπεία χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη των μέσων πραγματοποίησης της ενδοδοντικής θεραπείας, καθώς και των επιστημονικών γνώσεων, επιτρέπει με υψηλά ποσοστά επιτυχίας την διατήρηση των δοντιών που παλαιότερα οδηγούνταν σε εξαγωγή. Στο Αrtdent η απονεύρωση γίνεται με τη βοήθεια νέας τεχνολογίας (μηχανοκίνητα drills), εντοπιστή ακροριζίου (apex locator) και τη χρήση ψηφιακής ακτινογραφίας για λεπτομερή επεξεργασία της θεραπείας και ακριβέστερα αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας, η φλεγμονή ή ο μολυσμένος ιστός αφαιρείται από το εσωτερικό του δοντιού, καθαρίζεται και απολυμαίνεται προσεχτικά και κατόπιν γεμίζεται με ένα μόνιμο εμφρακτικό υλικό (γουταπέρκα). Στη συνέχεια, το δόντι ανάλογα με την απώλεια οδοντικής ουσίας πρέπει να αποκατασταθεί με μία απλή έμφραξη ρητίνης ή με μία στεφάνη (θήκη) για να έχει πιο ολοκληρωμένη προστασία, καθώς μετά τη θεραπεία λόγω της αφαίρεσης του ιστού νεύρωσης καθίσταται πιο αδύναμο σε δυνάμεις μάσησης.

Η διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας ποικίλει ανάλογα με το πόσες ρίζες έχει ένα δόντι και ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από τη βαρύτητα του προβλήματος. Αξίζει να σημειωθεί πως η ενδοδοντική θεραπεία πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά γιατί από την επιτυχία της εξαρτάται η παραμονή του δοντιού στο στόμα.